Gedichten

Gedichten van Rouwmedia

Auteur
Soort
Thema

Uw Woord is een lamp voor mijn voet. Psalm 119

5237

Soms is een droom als een zeepbel vol kleuren die wacht op ’t moment van een naderend besef.

5106

Kort na het heengaan van zijn/haar geliefde man/vrouw, hebben wij afscheid moeten nemen van onze…

4822

De begrafenis zal plaatshebben op de …………..(naam van de begraafplaats) ………….. (adres van de begraafplaats), …….dag…………… (datum) om …… uur.

5450

VAARWEL!

4364

Zo ontzettend welkom! Ons lieve dochtertje ………. Jouw geboorte werd een afscheid

4461

Wanneer ik morgen dood ga, vertel dan aan de bomen hoeveel ik van je hield. Vertel het aan de wind, die in de bomen klimt of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield. Vertel het aan een kind, dat jong genoeg is om het te begrijpe

5057

Hij heeft gezocht, gevonden en verloren En weer opnieuw gezocht totdat hij het weer vond Een mens wordt zoveel meer dan eens geboren En voor wie zoekt is op ´n dag de cirkel rond.

5317

"En dan kun je alleen maar stil zijn, waar haal ik nu mijn woorden vandaan?"

4031

De lading bestaat uit vele herinneringen. De korte tijd met zware averij leek eindeloos. Nu is het schip gereed, de Loods is aan boord, de trossen kunnen los. De kapitein vaart uit.

3950

Hij verkoos zijn eigen weg te gaan …

4608

Na het overlijden van [Naam] was het fijn om te merken dat ook in verdrietige tijden er zo velen waren die met ons meeleefden. Graag willen wij u hiervoor hartelijk bedanken. Het was voor ons een grote troost te merken hoe velen hem/haar als een goed mens hebben leren kennen en waarderen. Moge hij/zij zo in onze herinnering voortbestaan.

4279

Door een verkeersongeval is plotseling uit ons leven weggerukt mijn/onze…

4602

Doe mij binnengaan in het oord van rust en vrede dat genoemd wordt met uw naam Licht van licht. Ontferming. Hemel. Liefde is uw naam. Dat ik kom in U, in vrede Dat ik, door het vuur gegaan en mijn laatste leed geleden komen mag in U, mijn vrede. Dat Gij mij zult noemen bij mijn naam. Sterveling, stof van de aarde ziel en lichaam is mijn naam. Adem was ik, vonken leven. Vuur van liefde, eeuwig leven, nieuwe aarde is uw naam in uw oord van rust en vrede doe mij binnengaan. (Huub Oosterhuis.)

5076

Na een te kort leven hebben wij afscheid moeten nemen van ……

4278

You’ll remember me when the west wind moves Upon the fields of barley You can tell the sun in his jealous sky When we walked in fields of gold

5289

Geheel in zijn/haar stijl hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…

4748

Met al zijn/haar strijdlust en wilskracht heeft hij/zij de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem/haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van …………

4537

No farewell words were spoken, no time to say goodbye, you were gone before we knew it, and no one knows why.

4287

Vandaag … (overlijdensdatum)is …(naam overledene) zachtjes weggegleden uit onze wereld en geschiedenis geworden.

4790

Na de plechtigheid is er een informeel samenzijn in de ontvangkamer van de begraafplaats.

5455

Naar menselijke maat tekort, de jaren van zijn/haar leven, maar wat heeft hij/zij in weinig tijd ons mateloos veel gegeven.

4280

Een mengeling van pijn en tranen Slechts af en toe een sprankje hoop Gedreven door een sterke wilskracht Hoewel het onheil nader sloop Je gedachtenis zal immer blijven Te vroeg ben je van ons heengegaan We houden van je en zijn altijd dankbaar Voor alles wat je hebt gedaan

4010

Als ik doodga, huil maar niet Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is de heimwee die ik achterliet Dood ben ik pas, als je die bent vergeten. Als ik doodga, huil maar niet Ik ben niet echt weg, moet je weten. Het is het verlangen dat ik achterliet Dood ben ik pas, als je dat bent vergeten. Als ik doodga, huil maar niet Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is maar een lichaam dat ik achterliet Dood ben ik pas, als jij mij bent vergeten.

4946

Je bent je weg gegaan in wind en tegenwind in licht en donker in voor- en tegenspoed zo hebben we elkaar ontmoet. En toch, God droeg je in de palm van Zijn hand. Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift. Jesaja 49 : 16

4178

Verdrietig, maar met mooie herinneringen aan een heel gelukkig leven, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze …

4876

Ik weet dat mijn Verlosser leeft. Wat vlied’ of bezwijk’ getrouw is mijn God. In Zijn handen ben ik geborgen.

4155

Met een knipoog naar het leven nam hij/zij afscheid van ons.

4734

… En ik zal weggaan. En de vogels blijven zingend achter, en mijn tuin blijft achter, met zijn groene boom, en met zijn waterput. Alle middagen zal de hemel blauw en vredig zijn, en zullen de klokken van de klokkentoren luiden zoals nu. Die van mij hielden, zullen sterven, en het dorp zal elk jaar anders zijn, en in die hoek van mijn bloeiende, witte tuin zal mijn geest dwalen, vol heimwee. En ik zal weggaan, en ik zal alleen zijn, zonder huis, zonder groene boom, zonder waterput, zonder blauwe, vredige hemel… En de vogels blijven zingend achter.

5133

"Een sterretje twinkelt aan de hemel”

4017

Hij die nooit van mening is veranderd heeft zelden iets geleerd

4106

Sterven is opgaan naar de tuin van de Heer. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen. Joh. 17 : 3

5121

Jouw boek ligt dichtgeslagen Maar voor ons zijn alle bladzijden uit dat boek de liefste en mooiste herinnering aan een man/vrouw zo bijzonder die wij nooit zullen vergeten.

4212

Er komt iets tijdelijks in de contouren en het gewone doen wordt ongewoon. Nu zou het goed zijn op gedempte toon gesprekken met gestorvenen te voeren.

5114

De regen en het leed te allen tijde, het komt tenslotte op hetzelfde neer: wij hebben tegen het oneindig lijden uiteindelijk maar een gering verweer. Ik denk aan alle dingen die we zeiden want al die dingen zeggen we niet meer.

5111

Totaal onverwacht is uit ons leven weggerukt mijn/onze …

4737

Als ik soms denk aan het land in de tropen waarin ik mijn jeugd heb doorgebracht dan gaat er diep in mijn hart iets open, dat op het licht van de zon heeft gewacht. Dan ben ik bij hen, die mij hebben omgeven, met de kleur en de stijl van het oosterse leven. Ik hoor de muziek van de gamelan en kijk weer terug op de slametan.

5360

Kijk omhoog Naar de zon Zoek niet naar een antwoord Laat het los Hou je vast aan mij Deze weg wijst zichzelf Hij leidt je naar de toekomst Deze wolk drijft snel voorbij

5215

Heden heeft de HEERE uit ons midden weggenomen, in volle zekerheids des geloofs, mijn/onze…

4636

En ik, nietig wezen, van de grote sterrende leegte dronken, ik naar gelijkenis en beeld van het mysterie, voelde mij zuiver deel van de afgrond en ik wentelde mee met de sterren en mijn hart sloeg op drift in de wind.

5219

In mij is de aarde en in mij is ook de hemel

5019

De herinnering aan een bijzonder mens is geboren.

4725

Wieg me rond de aarde!, Laat me de zee berijden!, Laat mijn leven een zegetocht zijn, Met een eeuwige bries in de rug En de eindeloze zee vóór mij!

5072

Verdrietig en vol onmacht laten wij u weten dat wij … dagen na zijn geboorte, hem alweer moeten missen.

4373

De tijd heelt niet de wonden ‘t Verzacht alleen de pijn Zonder jou zal er blijvend Een enorme leegte zijn

3967

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in restaurant …………..

5454

… is te vroeg gekomen en … is gegaan Toch zal hij altijd deel uitmaken van ons bestaan

3830

Met veel verdriet hebben wij uit ons leven moeten laten gaan mijn/onze…

4857

Would you know my name If I saw you in heaven? Would it be the same If I saw you in heaven? I must be strong And carry on Cause I know I don’t belong Here in heaven

5018

De dood bestaat niet Wat bestaat is het leven, al is dat minder dan een nevelspatje in de oceanen van deze tijd.

5118

"Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden beleefd."

5269

Dag piepklein mensje pril begin hier op de aarde nam jij jouw plekje al in

3924

You were my compass star You were my measure You were a pirate’s map Of buried treasure

5288

Weggaan…… weggaan maakt niet veel geluid Niet meer dan herfstbladeren die opstuiven in de wind. De boom blijft verweesd achter nu zijn/haar stem op het tuinpad ligt en geluiden dempt haast onhoorbaar. Je voetstappen die zich verwijderen alleen wie achter blijft weet hoe afscheid klinkt

4426

Na een intens en liefdevol leven dat in het teken stond van mijn man/vrouw, kinderen en kleinkinderen neem ik, …(naam), vredig afscheid van alles en iedereen die mij dierbaar waren.

4686

Diep teneergeslagen zijn wij door het (onverwachte) heengaan van mijn/onze…

4903

Als een ster sta je nu aan de hemel stralend kijk je op ons neer Zo zal je in onze herinnering blijven Als we naar boven kijken keer op keer

3870

"Wend je gezicht naar de zon toe. Dan valt de schaduw achter je."

5171

Jij hebt de weg voor mij gebaand die onbegaanbaar was stuurde mijn gedachten in m’n zware nachten hebt in m’n bos van boze dromen de bomen omgekapt tot ik het licht weer zag en in de dag die aanbrak kon geloven jij die de bergen kon verzetten leidde me zo zachtjes door m’n diepste dal jij bedwong m’n zwaarste stormen brak m’n val. Jij hebt de weg voor mij gebaand die ik alleen moet gaan wees me waar ik zwak was wees me waar m’n kracht lag jij hebt een brug voor mij geslagen over al m’n drijfzand naar een zeker land hebt me als ik niet meer kon gedragen jij die me eigenlijk geleerd hebt dat liefde wegen vindt als er geen uitweg is toch blijft nu ik het alleen kan mijn gemis.

5152

Van Gorp Uitvaartzorg t.a.v. Familie …….. Doctor van Beurdenstraat 6 5171 GB Kaatsheuvel

5561

Yes, when this flesh and heart shall fail, and mortal life shall cease; I shall possess, within the veil, a life of joy and peace. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine; but God, who call’d me here below, will be forever mine.

5128

Alles wat groot is begon ooit klein Je hoeft niet meteen een vlinder te zijn

3862

‘Indien de ziel volmaakte liefde wil ervaren, moet zij elk menselijk gevoel hebben doorleefd.’

3831

Troost je Niemand gaat echt dood. Iedereen leeft voort. In andermans denken, doen en voelen en als je goed geleefd hebt, dan leef je na de dood meer dan ooit te voren.

4356

Wat ik niet zeggen kan en niet kan schrijven zal ergens diep in mij toch bij me blijven. Ongehoord Maar in een lieve duisternis verbergt zich iets dat meer dan woorden is.

5330

God is een schuilplaats Zijn armen dragen

4059

De zon en de zee zijn sneeuwwitte rozen De maan en de sterren twee blauwe matrozen Kom laat ons teruggaan naar het paradijs

3976

Kunst Wat we willen: Momenten Van helderheid Of beter nog: van grote Klaarheid Schaars zijn die momenten En ook nog goed verborgen Zoeken heeft dus Nauwelijks zin, maar Vinden wel De kunst is zo te leven Dat het je overkomt

5370

midden in ‘t leven nog zoveel te geven ideeën en plannen te over in één keer voorbij voor ons was je een kei enig in zijn soort we zetten ons leven in jouw gedachten voort.

4263

Na bijna … weken van hoop en onzekerheid hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van …………

4527

Naast de vreugde brengt het leven ook heel vaak zorgen en verdriet. Vreugd en verdriet zijn nauw verweven, tot hoger doel, al zien wij ‘t niet. Zo moet je dus voor alles danken voor alles wat het leven biedt. En niet alleen voor vreugde en voorspoed maar zelfs ook voor je verdriet.

4281

Maar de stilte valt zo hard, dat het wel waar moet zijn

5349

Iedere dag fladder je door mijn wezen, soms vluchtig, soms dwaal je er de hele dag. Maar vandaag zet ik de deuren van mijn hart open, ik voel je heel dichtbij en noem je naam. Vandaag mag het verdriet even vrijelijk stromen en laat ik je toe in al mijn vezels, zodat ‘jou missen’ nooit ‘jou vergeten’ wordt.

4122

Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. Toen antwoordde de Here: Ik ben het die er zal zijn Exodus 3-14a

5020

Na een leven vol zorg en liefde is van ons heengegaan…

4478

Plots uit het leven gerukt…

5610

Jij ging stil van ons weg eenzaam en zonder gerucht in de vroege ochtend jij kon niet meer opstaan jij ging een ander licht tegemoet vriendelijk en veilig om bij te schuilen mag dat licht jou groeten en omarmen een schuilplaats voor jou zijn.

4205

Eerst is je wereld groot je kunt er reizen tot en met maar heel dicht bij de dood is hij niet groter dan je bed. Maar als het wonder is geschied waarop de mensen hopen dan gaat als je je ogen sluit een nieuwe wereld open

5310

De dingen die voorbij zijn, blijven rustig verder leven, sereen, omdat ze niet meer zo accuut en niet meer slechts zo heel heel even moeten gebeuren van minuut tot minuut. Zo ging mijn vader, sinds hij stierf ook in mijn dromen al een paar keer dood, maar trager, er niet de tijd voor nemend, maar een eeuwigheid, en leeft hij tóch nog verder, verder en wat vager. Hij zegt niets meer, hij is een sfeer, mijn vader, van ouwe woorden, het woord ‘altegader’, het woord ‘gelaat’ en ‘schoot'(van ons gezin) en ‘schoon’, Zo rustig wil ik ook wel sterven, een keer of zes, zeven in de dromen van mijn zoon. Tot ik gewoon blijf leven.

5070

Met grote droefheid geven wij u kennis dat, na een geduldig gedragen lijden, de Here tot Zich heeft genomen mijn/onze…

4582

Na moeilijke jaren van geestelijke achteruitgang hebben wij voorgoed afscheid genomen van mijn/onze…

4764

Na een korte periode van ziek zijn, is overleden…

4505

Binnen in mij huist een kind dat klein wil blijven. Schuilen wil ik in een veilig oord, hopend op een nieuwe wereld waar geen pijn of angst mijn blijheid ooit verstoort.

3909

Nu wendt het schip de haven in. De reis is ten einde gebracht. Nu reeft een hand de zeilen in. Het wordt stil; nu valt de nacht.

4292

Licht van onze dagen Wij geven je uit handen Dat de waternimfen je onthalen op een teder feest Dat zij je stil ontdoen van je omhulsel De draden van degene die je bent geweest langzaam afwikkelen Licht van onze dagen Wij geven je uit handen Dat zij je daar beneden blijven aanzien totdat je slaakt een eerste zucht je ogen opent en verwonderd in een nieuwe huid ontwaakt

5189

Ziet gij de maan? De schone wilt zich maar half vertonen, toch is hij er geheel. Zo zijn er grote zaken waar wij geen ernst mee maken: ons oog ziet enkel maar een deel.

5208

Ik heb het leven lief gehad, Zo omarm ik ook het eeuwige. Wie mij lief heeft, heeft ook het leven lief. Heb verdriet maar vindt het plezier weer terug, Alleen om mij dat plezier te doen.

4140

Heden is overleden ………. Ondanks zijn/haar positieve instelling heeft hij/zij de oneerlijke strijd toch moeten opgeven.

4532

Met een hart vol verdriet, maar dankbaar voor alle liefde die wij van hem/haar mochten ontvangen geven wij u kennis van het plotselinge heengaan van mijn/onze…

4561

Bedroefd om zijn heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die hij/zij ons heeft gegeven, delen wij u mede dat in het volle vertrouwen op zijn Heer en Heiland van ons is heengegaan mijn/onze…

4647

Na een lange dappere strijd is op veel te jonge leeftijd overleden …………

4516

Ik zag de hemel opengaan, gedragen door een brede regenboog. Ik zag nog eens je ogen opengaan, toen ik onbeholpen naar je boog. Ik zag je gele handen waarin ik zacht de mijne sloot. Ik zag je stil belanden aan d’ overzijde van de dood. Ik zag de hemel opengaan en jou -voor altijd- binnengaan.

5139

Ik zing je uitgewoonde woorden In een ongeschikte taal Ik speel tweedehands akkoorden Want ik steel ze allemaal Ik verf een afgeleefde wereld Een ingestorte stad Ik schilder daar de bomen Die ze nooit hebben gehad Dit lied is als een bouwval Als een afgebroken brug Als een omgevallen toren Naar de hemel en weer terug

4935

Een uniek mens is heengegaan.

4018

Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, moe en verlangend naar het einde is heengegaan mijn/onze…

4834

Don’t mourn my death, But celebrate my life.

3988

Met pijn in ons hart hebben we afscheid moeten nemen van ons dochtertje/zoontje…

4260

Was ik een snelle vogel, frank en vrij, drong mijn horizon zich naderbij, met steeds kortere tussenpozen. Nu heb ik een nieuwe weg gekozen Treur niet lang, mijn beproeving is voorbij.

4393

Zwevend op vleugels van gisteren Levend de dag van vandaag Dromend de dromen van morgen Stromend je diepere laag.

5074

Rouwkaarten dezelfde dag in huis?

Waarschijnlijk wilt u snel over uw rouwdrukwerk kunnen beschikken. Daarom bieden wij meerdere verzendopties van de rouwkaarten.