Gedichten

Gedichten van Rouwmedia

Auteur
Soort
Thema

Tijdens de uitoefening van zijn geliefde sport is plotseling overleden mijn/onze …

4811

I am sure that this whole planet is surrounded by spirits, by saints, by our ancestors, and that they see what is happening and they almost beg you, "Why don’t you ask me to help you? Because I can help you only if you ask; if you are closed I cannot penetrate."

5259

Een vlindertje is naar de sterren gevlogen…

4020

In stil en diep verdriet en in dankbaarheid namen wij afscheid van mijn/onze …

4878

"Als je mijn stilte niet begrijpt, zul je nooit begrijpen wat ik te zeggen heb."

3888

Als je echt van iemand houdt iemand alles toevertrouwt één die echt weet wie je bent ook je zwakke plekken kent die je bijstaat en vergeeft één die ‘naast’ en ‘in’ je leeft dan voel je pas wat leven is en dat liefde geven is.

3883

Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en vele dapper ondergane behandelingen, is van ons heengegaan …………

4512

Het is zo stil in mij Ik heb nergens woorden voor Het is zo stil in mijn, zo stil, zo stil….

5348

Twinkel twinkel kleine ster Ik zie jou al van heel ver Met jouw stralen zij aan zij Maak jij alle mensen blij Twinkel twinkel mooie ster Ik zie jou al van heel ver

4359

Boven akkers, stad en land mag je God nu loven. Kleine vogels in Gods hand, vlieg omhoog, naar boven. Vlieg omhoog en vlieg voorgoed, vlieg de vrijheid tegemoet!.

3914

Na een lang rijk leven en een gelukkig huwelijk is in vrede met God ontslapen….

4495

Waarom mocht je niet bij ons blijven? Waarom kon je maar even bij ons zijn? Waarom jij? Wat is hiervoor de reden? Waarom ervaren wij nu deze pijn? Waarom mochten wij geen ouders worden? Waarom moesten we je laten gaan? Waarom kon je niet verder groeien Waarom hield je op te bestaan? Waarom blijven mijn tranen vloeien? Waarom voelen wij dit grote gemis? Waarom is het zo moeilijk uit te leggen? Hoe leeg ons leven zonder jou is!

4399

De Here heeft uit ons midden tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze…

4623

Dag piepklein mensje pril begin hier op de aarde nam jij jouw plekje al in

3924

Tijdens het uitoefenen van zijn werk is een noodlottig ongeluk hem fataal geworden.

4604

Doe mij binnengaan in het oord van rust en vrede dat genoemd wordt met uw naam Licht van licht. Ontferming. Hemel. Liefde is uw naam. Dat ik kom in U, in vrede Dat ik, door het vuur gegaan en mijn laatste leed geleden komen mag in U, mijn vrede. Dat Gij mij zult noemen bij mijn naam. Sterveling, stof van de aarde ziel en lichaam is mijn naam. Adem was ik, vonken leven. Vuur van liefde, eeuwig leven, nieuwe aarde is uw naam in uw oord van rust en vrede doe mij binnengaan. (Huub Oosterhuis.)

5076

In geluk en in gemis, leren wij wat leven is. Nu geen schaduw meer beklijft, is ‘t liefde slechts die blijft.

4166

Heden behaagde het de Heere, tot onze diepe droefheid, na een langdurige/kortstondige ziekte, toch nog onverwacht, uit ons midden weg te nemen mijn/onze…

4581

Blijdschap is in verdriet overgegaan

3912

Je kunt huilen dat hij weg is Of je kunt lachen omdat hij heeft geleefd Je kunt jouw ogen sluiten en wensen dat hij terugkomt Of ze openen om te zien wat hij achter heeft gelaten Je kunt hem gedenken en geloven dat hij weg is Of hem herinneren en zo laten doorleven

4188

Wanneer de lente komt En als ik dan dood ben Zullen de bloemen net zo bloeien De bomen zullen niet minder groen zijn dan vorig jaar De werkelijkheid heeft mij niet nodig

5026

Wij zijn ontroerd door het overlijden van mijn/onze…

4736

De bijzetting in het familiegraf zal plaatshebben op …… (naam, adres en plaats van de begraafplaats), ..-..-…. (datum) om 99.99 uur.

5447

Je wereld werd steeds kleiner de deur ging langzaam dicht. Iedere dag toch verder jouw reis naar het eeuwige licht. Zoveel vragen zonder antwoord wat ging er in je om? Niemand kan het nog vertellen alleen God die weet waarom.

4197

Wolken hoe kan het dat de wolken blijven hangen kun je ze niet vangen met een hengel of een touw zijn ze van watten of van pluizen zijn ze net zo hoog als huizen hoe kan het dat de wolkens steeds weer komen en weer gaan hoe kan het dat ze altijd verder zweven dat er nooit eens één een tijdje stil blijft staan

5638

Herinneren is een vorm van ontmoeten

4080

In de bloei van een nog zo jong en vreugdevol leven is, omringd door hen die van hem/haar hielden, van ons heengegaan…

4163

Na een fel verzet in een ongelijke strijd is van ons heengegaan …………

4507

Jij ging stil van ons weg, eenzaam en zonder gerucht; in de vroege ochtend. Jij kon niet meer opstaan. Jij ging een ander licht tegemoet vriendelijk en veilig om bij te schuilen. Mag dat Licht jou groeten en omarmen, een schuilplaats voor jou zijn.

5192

Waarom jij, kom ik nooit te weten Ik wilde nog zo graag voor je zorgen. Intens verdrietig, nooit meer te kunnen zeggen: "Trusten lieverd, tot morgen”.

4398

Het is tijd Jij moet gaan Laat de tijd zoals die is En blijf nog even staan.

4095

Zal ik weggaan? Zal ik verdrietig worden en weggaan? Zal ik het leven eindelijk eens onbelangrijk vinden, mijn schouders ophalen en weggaan? Zal ik de wereld neerzetten (of aan iemand anders geven), denken: zo is het genoeg, en weggaan? Zal ik een deur zoeken, en als er geen deur is: zal ik een deur maken, hem voorzichtig opendoen en weggaan- met kleine zachtmoedige passen? Of zal ik blijven? Zal ik blijven? Toon Tellegen

5342

Verenigd in het leven Gescheiden door het graf De dood breekt de banden der liefde niet af

4374

Met liefde hebben wij afscheid genomen van mijn/onze …

4745

De maan zo mooi, van wolken vrij zo zoel, een zomerlichte nacht verzonken in mijn mijmerij heb ik steeds aan jou gedacht en hoe jij zomaar bent gegaan zo zacht naar een ander bestaan je bent niet meer, maar toch en toch ik ben nog altijd niet alleen bijna nabij voel ik je nog je adem en gedachten om mij heen bijna nabij, ik voel je nog je adem om mij heen bewegingloos bij ’t open raam het lijkt of iets er naar me wenkt het glimlacht zacht en zegt mijn naam ben jij het die daar even aan mij denkt het eerste licht, voorbij de nacht was jij dat die aan mij dacht

5073

I will carry you Be your strength And pull you through Reach for me And take my hand We will pray And we will stand In a world Crying out for peace Let your heart be strong For when I am weak You will carry me

5202

Waarom zijn aardse zaken zo meedogenloos, zijn de mooiste dingen teer en broos Ik koester alle woorden en momenten dat, dat je levendig hier voor me zat Ik zie hoe jij je overgeeft En hoeveel levens je hebt geleefd

4996

One day I’ll fly away Leave your love to yesterday What more can your love do for me When will love be through with me Why live life from dream to dream And dread the day that dreaming ends

5248

" Een boom wordt sterker en groter doordat hij stormen doorstaat en zij wortels steeds dieper in de bodem groeien.”

5087

Stil van verdriet en vol bewondering voor de kracht waarmee hij/zij zijn/haar ziekte bevocht, is rustig en in onze aanwezigheid onverwacht overleden onze…

4562

Zacht, kalm en voldaan, omringd door zijn/haar geliefden is van ons weggegleden mijn/onze…

4827

Ik zit en ik dacht Ik zit en ik wacht Nu ben ik het wachten moe En sluit met een glimlach mijn ogen toe.

4160

De tijd vliegt, maar de dagen gaan te traag. Een jaar is zo voorbij, terwijl uren elk wel een eeuwigheid lijken te duren, en morgen wordt als gister en vandaag. De mens is niet gelukkig van nature, en kwelt zichzelf met steeds dezelfde vraag waarop geen antwoord is. Je zou zo graag iets door de spiegel zien, maar blijft turen. Er valt geen enkel onheil te vermijden, en dat de dood komt, is een zekerheid waaraan je geen gedachte meer wilt wijden. Je raakt de mensen en de dingen kwijt, tot je het leven langzaam voelt verglijden en deel wordt van het raadsel van de tijd.

5112

Wie je werkelijk was wist je zelf al bijna niet meer. Nu heeft jouw verwarring plaatsgemaakt voor rust en eeuwige stilte.

5619

Lieve mensen, Uw aanwezigheid bij de uitvaart, uw kaarten, brieven, telefoontjes en bezoekjes na het overlijden van [Naam] hebben ons diep ontroerd. Wij ervaren dit als een grote steun bij het verwerken van dit grote verlies. Hartelijk dank daarvoor.

4250

U kunt afscheid nemen van …… (naam) in het uitvaartcentrum ………………..

5440

Het heeft de HEERE heden behaagd tot Zich te nemen ………… in de leeftijd van … jaar.

4499

Stil en eenvoudig Ben je weggegaan. Stil en eenvoudig Zul je in onze harten Blijven voortbestaan.

4339

Afscheid nemen is een pijn die niet geneest: steeds draag je mee wat is geweest! Het is een grote troost te weten dat je dat alles niet zult vergeten… Een mens kan nooit de dood begrijpen… laat nu die pijn maar langzaam rijpen

5099

Na een leven vol van energie is op zeer hoge leeftijd van ons heengegaan mijn/onze…

4768

Verslagen geven wij u kennis dat ten gevolge van een noodlottig ongeval van ons is weggenomen mijn/onze…

4592

Ons leven is kort en de laatste dag neemt met een laatste lach ook de laatste zorgen van je weg.

4299

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is rustig ingeslapen mijn/onze…

4807

Eerst is je wereld groot je kunt er reizen tot en met maar heel dicht bij de dood is hij niet groter dan je bed. Maar als het wonder is geschied waarop de mensen hopen dan gaat als je je ogen sluit een nieuwe wereld open

4027

Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, moe en verlangend naar het einde is heengegaan mijn/onze…

4834

De rode dag is heengegaan En donker komt de avond aan De avond. Het vers bewerkte land wordt grauw Een zee van somber zand in rouw ‘t Wordt avond. De schemering kruipt in de laan En ‘t gras wordt zwart, in ‘t licht der maan Bij avond. In stad en dorp wordt licht gemaakt ‘t Gewoel verstikt, de straat blinkt naakt ‘t Is avond. ‘t Is avond en nu valt de nacht De zachte nacht waarop ik wacht Goedenavond

5033

"Wat je diep in je hart bezit kun je niet door de dood verliezen”

5094

En plots valt de wereld stil, paars en vol verdriet je ging weg de eeuwigheid nader ergens dichtbij en toch had de dag niet gewacht. Er was zon en duizend bloemen die ons vertelden hoe mooi jij was hoe rijk jouw liefde en wij gingen verder met dit verhaal in de zekerheid dat jouw einde eindeloos is.

4036

Na een bewogen leven, in groot Godsvertrouwen is overledene mijn/onze…

4630

Na een intens, krachtig en bewogen leven heeft God tot Zich genomen mijn/onze …

4651

Onbestendigheid is een bron van harmonie. "Als wij ons er niet tegen verzetten hebben wij vrede met de werkelijkheid

5231

Hij was onze liefste Hij was onze rots Hij was ons alles Hij blijft onze trots

4110

Zo geschrokken, zo onwerkelijk is het plotselinge overlijden van mijn/onze …

4846

Niet klagen maar dragen En bidden om kracht

4284

Wij voelen ons intens verdrietig door het overlijden van mijn/onze…

4869

…(naam) is thuis in zijn/haar vertrouwde omgeving waar wij in huiselijke kring de laatste dagen met hem/haar doorbrengen.

5445

Er is een schakel die de dood niet kan verbreken Liefde en herinnering leven altijd voort

4041

Een brug waar te veel verkeer op rijdt, breekt in stukken. Een hemel waar te veel wolken zijn, dondert naar beneden. Een ziel waar te veel gevoelens vechten, sterft langzaam af.

4963

soms horen mensen duidelijk bij elkander je kunt het zien – die twee dat is een paar de een is wel de één, maar óók de ander soms horen mensen zichtbaar bij elkaar.

4334

Als sterren konden spreken Als sterren konden zien Zou je dan vanavond Heel eventjes willen zwaaien En twinkelen als groet En ons hier beneden laten weten Hoe het zonder jou verder moet.

3895

"Er is geen eind en geen begin Wat is geweest ligt op ons voor, wat komt loopt langzaam op ons in "

5090

Bedroefd, maar dankbaar dat een groter lijden hem bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, is overleden mijn/onze…

4670

"Want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.”

5242

De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na het overlijden van [Naam]. Voor het medeleven en de steun in deze moeilijke ti jd willen wij iedereen hartelijk bedanken. Dit hebben wij bijzonder op prijs gesteld. Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en een luisterend oor.

3951

Geborgen in de handen van de Heer Daar ben je veilig, daar kijk je op ons neer We missen je, maar weten dat je bij God bent Het is zo jammer, we hebben je maar even gekend

4053

Te zijn, bij wie er niet meer zijn, heel diep in je gedachten en niet met woorden lang en luid, kan af en toe een stille pijn verzachten, er gaat een wonderlijke rust van uit.

5327

Wat ik doe zal dan allemaal echt zijn En wat ik zeg zal dan allemaal waar zijn Op die dag, die ene dag Wat jij voelt zal dan allemaal echt zijn En wat je zegt zal dan allemaal waar zijn, Op mijn dag, mijn grote dag Als het komen zal, als het gebeuren zal Als ik niet te vermijden zal verdwijnen Als ik sterven zal Dan is er geen wijn of bier meer voor nodig En dan is kaarslicht of sfeer overbodig Op mijn dag, mijn grote dag Dan kun je zonder omslachtige zinnen Met de belangrijkste vragen beginnen Op mijn dag, mijn grote dag Als het komen zal, als het gebeuren zal Als ik iedereen mag claimen, kan maar één keer afscheid nemen Als ik sterven zal Maar straks ben ik niet helder straks ben ik zo gek als een deur Maar straks ben ik geen held in het wit en ziekenhuisgeur Maar straks ben ik heel bang en dan weet ik niet meer hoe laat En waar en wanneer en überhaupt mijn bus naar de hemel wel gaat Als het komen zal, als het gebeuren zal Niets meer te verliezen en niets meer te winnen Als ik sterven zal Niets meer te verbergen en niets meer te bewijzen Als ik sterven zal Niets meer te nemen en niets meer te geven Als ik . . .

5609

De zin van het leven ben je zelf

3975

Met heel veel bewondering en respect voor zijn/haar kracht en doorzettingsvermogen, is nu de tijd gekomen om afscheid te nemen van mijn/onze …

4818

Na een voltooid leven heeft afscheid van ons genomen mijn/onze…

4775

Bedroefd, maar opgelucht dat verder lijden hem bespaard is gebleven, is plotseling/onverwacht overleden mijn/onze…

4576

Soms, een enkele keer, met heel veel moeite en voornamelijk toevallig, lukt het iemand om met beide armen zijn verdriet te omvatten. Hij tilt het op Laat de deur niet op slot zijn nu.. Hij duwt hem open met zijn knie en loopt met grote breedsporige passen naar buiten. Kijk uit! roept hij want het verdriet is zo groot dat hij er niet overheen kan kijken, en doorzichtig is het nooit. Ver weg, in een sloot of op een drassige plek onder populieren of achter een scheve schutting tussen autobanden, speelgoed, resten van een vuur, gooit hij het neer en fluitend loopt hij terug naar huis. Toon Tellegen,

5339

Er is een boom geveld met lange groene lokken. Hij zuchtte ruisend als een kind. Terwijl hij viel, nog vol van zomerwind. Ik heb de kar gezien, die hem heeft weggetrokken.

5158

De H. Mis van Requiem zal worden opgedragen in de R.K. kerk……. (naam), ………(adres) te ………..(plaats), ……dag, (datum) 00-00-200. om (tijd) 00.00 uur.

5438

De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden in de ………..(naam van de kerk), …………….(adres van de kerk), ………dag, ………(datum) om ……….uur.

5435

Goed leven is komen en gaan, lente en zomer, maar ook herfst, ook winter. Als je maar hebt liefgehad. Reden tot vreugde bent geweest. Vriend, Vriendin. Als je maar volop mens bent geweest. Zeker, je sterft. Maar geleefd is geleefd.

5061

We wisten dat het afscheid nabij was, maar wilden het maar niet geloven. Na een zeer moedige strijd moeten we dan nu toch afscheid nemen van …………

4497

Geboren worden en sterven beginnen op hetzelfde ogenblik.

4052

De Heer heeft gegeven liefde in het leven moed in het lijden, troost bij het scheiden.

3942

Velen deelden in je blijdschap, Weinigen deelden in je smart. Lach en scherts gaf je aan allen, Aan uitverkorenen slechts je hart.

4372

..want zij die er niet meer zijn laten ruimte na waarin wij kunnen bewegen woorden die wij kunnen uitspreken gedachten die wij kunnen denken beelden die wij kunnen kleuren stilte die wij kunnen horen maar daarvoor moeten wij het verlies onder ogen zien zodat het ons rijker kan maken

5283

Een leven, te kort voor deze aarde, voor altijd herinnerd en van onschatbare waarde.

4006

"Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder."

5145

Eens hebben we haar gekregen Zij was één grote belofte Nu moeten we haar afstaan Het wonder van haar geboorte Het wonder van haar leven En het wonder van haar dood Zullen altijd bij ons blijven

4025

Je weet het, eens zal het gebeuren je weet het, eens zal zij er niet meer zijn. Je weet het, de leeftijd is er naar, maar toch… het verdriet en het gemis is groot. Een periode is voorbij, komt nooit meer terug je weet het, maar toch…

4195

Het Liefste wat ik heb bezeten, jaren de spil van mijn bestaan. Vraag mij niet dit te vergeten en gewoon weer door te gaan.

4102

Jij bent onvergetelijk geworden in mijn leven. Jij zult altijd in mijn gedachten zijn. Ik zal nog van je dromen en je stem nog horen. Ik kan niet begrijpen dat jij weg bent, voorgoed. Jij bent onvergetelijk geworden in mijn leven. Jij zult altijd met mij meegaan op de levensweg. Ik zal heimwee naar je hebben. Ik had je langer willen vasthouden. Ik had je nog zoveel willen vragen. Jij blijft een litteken in mijn bestaan. Jij blijft een teken van liefde in mijn leven. Aan jou zal ik mij optrekken. Jou gedenkend zal ik groeien en krachtig worden. ik zal verder gaan. Jij onzichtbaar bij mij.

5191

Denk niet het is maar om het even Dat je dit leven, leven mag. Leef het leven door te leven Geniet het leven, iedere dag.

3982

Geef mij de rust om te accepteren wat ik niet veranderen kan. Geef mij de moed om te veranderen wat ik wel veranderen kan Geef mij de wijsheid om het één van het anderen te kunnen onderscheiden.

4054

Rouwkaarten dezelfde dag in huis?

Waarschijnlijk wilt u snel over uw rouwdrukwerk kunnen beschikken. Daarom bieden wij meerdere verzendopties van de rouwkaarten.